حوزه بسیج دانش آموزی پلدشت
فرماندهی ناحیه مقاومت  به همراه ریاست اداره آموزش وپرورش، مسئول سازندگی وفرمانده حوزه دانش آموزی شهرستان پلدشت ازروند اجرای طرح هج
حوزه بسیج دانش آموزی چالدران
اردوهای طرح هجرت بسیج دانش آموزی از اوایل مردادماه در واحد شهید صادقی اقدم برگزار شد.
 
 
حوزه بسیج دانش آموزی 12 حضرت رقیه (س)
حلقه سرگروه صالحین با مربیان در پارک بنوان توسط حوزه 12 رقیه (س) ارومیه برگزار شد.
 

عکس برگزیده

تازه ترین اخبار

دین و اندیشه